Verhalen van krachtige vrouwen.

Portraits of Power brengt verbinding

Met Portraits of Power verbinden we vrouwen aan elkaar door hun verhalen. Ook al lijken op het eerste gezicht onze levens totaal anders, met deze verhalen en portretten laten we zien dat de kern van onze levens niet zo veel verschilt. Zelfs in conflictgebieden als Oost-Oekraïne, Irak of Syrië zien we de hoop van jonge moeders, de vreugde van vriendschap en de schoonheid van liefde. Portraits of Power helpt ons om vrouwen te zien zonder etiket als ‘vluchteling’, ‘arm’ of ‘zwak’. Kijk door de buitenkant heen naar binnen en kom dichterbij; herken dromen, verlangens, angsten en verwachtingen. We zijn allemaal vrouw en onze situatie dicteert niet wie we zijn.

Portraits of Power is een eerbetoon aan ‘gewone’ vrouwen over heel wereld. Portraits of Power viert de schoonheid van deze gewone vrouw waarbij – als je echt kijkt – onverwachts krachtige verhalen tevoorschijn komen over schoonheid, liefde en veerkracht. We zien vrouwen die ons raken met hun openhartige verhalen die we herkennen.

We vragen vrouwen over de hele wereld naar tien thema’s:

1. Hoe beschrijf je jezelf?
2. Wanneer voel je je krachtig?
3. Wanneer voel je je vrouwelijk?
4. Wat is de betekenis van je vrouw-zijn voor je?
5. Wat betekent het voor je om moeder, dochter, zus, vriend te zijn?
6. Hoe beschrijf jij een krachtige vrouw? Wat maakt vrouwen krachtig?
7. Wanneer voel jij je krachtig? In welke omstandigheden voel jij je krachtig?
8. Heb je een vrouwelijk voorbeeld? Kun je meer over haar vertellen?
9. Hoe waarderen mensen in jouw gemeenschap of land vrouwen?
10. Wat is je hoop en wat zijn je dromen?

Over Dorcas

Dorcas verlangt ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Zo volgen wij Jezus Christus na.

We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Daarom maken we Portraits of Power.

Over Portraits of Power Irak (2017)

Als gevolg van gewapende conflicten verkeren miljoenen Irakezen in nood. Door het geweld van IS hebben in het noorden van Irak ongeveer 3,3 miljoen mensen noodgedwongen hun huizen moeten verlaten. Sommigen van hen hebben een plek gekregen in vluchtelingenkampen, maar verreweg de meesten (ongeveer 90 procent) hebben een tijdelijke opvang gevonden in allerlei plaatsen buiten die kampen. Dit levert grote druk op voor zowel hen die gevlucht zijn als voor de inwoners van die plaatsen.

De Dutch Relief Alliance (DRA) biedt snelle en effectieve noodhulp aan slachtoffers van internationale crises. De DRA is een samenwerkingsverband van veertien Nederlandse NGO’s en wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook in Noord-Irak is de DRA werkzaam. De werkzaamheden aldaar worden uitgevoerd door: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO/Kerk in actie, Oxfam, Save the Children, Stichting Vluchteling, Tear, Terre des Homes, War Child, World Vision en ZOA. Samen ondersteunen zij ongeveer 170.000 zeer kwetsbare Irakese burgers met eerste opvang, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen.

Portraits of Power laat een aantal van de getroffen mensen schitteren. Enerzijds maken we daarmee duidelijk aan wie wij namens heel de Nederlandse bevolking noodhulp verlenen. Tegelijkertijd wordt via Portraits of Power de kracht deze mensen zichtbaar. En dat is precies waar we als Dorcas in geloven, in het prachtige potentieel van mensen.