Portraits of Power is een initiatief van Dorcas.

Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking. Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. 

Wat drijft ons

Wij komen in actie bij armoede, uitsluiting en crisis. We hebben oog voor mensen en gemeenschappen die achtergesteld zijn, en we creëren mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.

Wat wij geloven

Wij geloven in het prachtige potentieel dat ieder mens van God heeft gekregen. We zijn geroepen om naar mensen in nood om te zien. Zo volgen wij Jezus Christus.

Wat wij zien

Wij zien een wereld waarin mensen lijden onder armoede, uitsluiting en crises. Tegelijkertijd zien we de mogelijkheden van mensen en gemeenschappen om tot bloei te komen, ondanks hun moeilijke omstandigheden.

Hoe wij werken

  • Daadkrachtig: Wij zijn ondernemend en geven niet op.

  • Integer: Wij doen wat we zeggen en gaan zorgvuldig om met wat ons is toevertrouwd.

  • Met liefde: Wij kijken mensen in de ogen en staan naast hen.

  • Lokaal: Wij zijn ter plaatse gevestigd met lokaal personeel en leiderschap.

Wat wij doen: verstreken van de positie van mensen en gemeenschappen die achtergesteld zijn

We creëren mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. We motiveren mensen om voor zichzelf en hun gemeenschap op te komen.

Wat wij doen: investeren in duurzame verandering

In complexe situaties bieden we hoop en toekomstperspectief. We verlenen noodhulp in tijden van crisis en versterken de veerkracht van mensen die in armoede leven. We zijn voor langere tijd betrokken en houden vol als het lastig is

Wat wij doen: samenwerken

We zijn onderdeel van een wereldwijde beweging die zich inzet voor een rechtvaardige wereld. Door samenwerking vergroten we onze impact. Wij zijn dankbaar voor de vele mensen en organisaties die bij ons werk betrokken zijn.

Meer weten over Dorcas?